Mintgarden's kennel

Kaiken perusta / The Basis of Everything

Jokaisella koiralla on paikkansa maailmassa, osalla myös jalostuksessa. Kaikista koirista ei tule kuitenkaan pitkällisten linjojen kantaisiä tai -emiä ja joillain koirilla on puolestaan vahva vaikutus kokonaiseen koirakantaan.

Kasvatustyömme perustuu selkeästi muutamiin kantakoiriin, kasvatustamme leimaaviin uroksiin ja narttuihin, joiden jälki näkyy kasvatuksessamme edelleen. Nämä koirat esittelemme tällä sivulla.

All dogs have a place in this world, some of them have their place in breeding programs. All dogs will not necessarily start a new bloodline and some dogs have a huge impact on a whole population.

Our breeding is based on certain dogs, which have worked as the corner stones of our breeding and you can see their stamp on all of our breeding even today. These dogs we present on this page.

FIN MVA JV-03 V-04 V-05 EUV-06 / Fi CH FiJW-03 FiW-04 FiW-05 EUW-06

Mintgarden's Geryon

s. / b. 22.9.2002

Sukutaulu / Pedigree

"Eetu" on merkittävin kantakoiramme väriryhmässä muut värit. "Eetun" emä oli ensimmäinen Englannin tuontimme Wyndlee Eager Beaver, jonka Minttu tilasi sukutaulun perusteella pitkän linjan kasvattajilta, perhe Beardilta. Sen isä oli kaunis harmaa uros Runfold Marathon Man, jonka Minttu oli nähnyt kuvissa ja jonka tyyppiin hän oli ihastunut. "Mia"-koira oli iloinen ja touhukas persoona. Koska se oli niin touhukas, se sai mennä asumaan rauhallisempaan ympäristöön, ainoaksi koiraksi sijoituskotiin. Tästä syystä se teki vain yhden pentueen kenneliin. Isäksi valikoitui toisen pitkän linjan kasvattajan Kirsi Lappalaisen Pienenpolun Cake, musta kleinspitz-vaihdokki. Näiden kahden kokeneen kasvattajan työn hedelmänä syntyi Mintgarden's G-pentue. Geryon erottui heti syntymässä jo edukseen, vaikka sen sisaruksetkin ovat erittäin kauniita koiria. Veli Ganymedes on myös erinomaisesti pärjännyt, hieno koira. Sisko Gaia jäi kleinspitzin mittoihin ja vaihdettiin rodusta toiseen. "Eetu" ei koskaan kasvaessaan ollut ruma, ei edes silloin kun mittelit yleensä ovat pelkkiä jalkoja ja pitkää naamaa. Silloinkin se oli tasapainoinen ja kaunis koira. "Eetun" näyttelyura oli hieno - isot voitot Voittaja näyttelyissä, Euroopan Voittaja näyttelyssä ja sijoitukset ryhmässä kuuluivat kuvaan.

"Eetu" on ollut periyttäjänä uskomaton. Se on jättänyt leimansa kaikkiin jälkeläisiinsä tavalla tai toisella. Siihen on myös ollut turvallista linjata - toistaiseksi emme ole saaneet mitään negatiivista näistä linjauksista. "Eetun" jälkeläisten polvitilaston näet alla. Siitä iso kiitos kuuluu koiranomistajille, jotka ovat käyttäneet koiransa tutkimuksissa. Mutta voitaneen myös todeta, että "Eetu" periyttää terveitä koiria.

 

Polvet
Tutkittu 24/29 83%
0 22 pentua 92%
1 2 pentua 8%
2 0 pentua 0%
3 0 pentua 0%
4 0 pentua 0%

 

 

"Geryon" is the most influental dog in our breeding of Mittels in the colour group "Other colours". His dam was our first British import Wyndlee Eager Beaver, which Minttu ordered after seeing some pedigrees of future litters from the great Wyndlee kennels of family Beard. "Mia's" sire was a beautiful wolf-sable dog called Runfold Marathon Man, which Minttu had seen in photos and enjoyd very much the type he presented. "Mia"-dog was a happy and active persona. In fact so active that Minttu decided to give her to a home in breeding terms and let her enjoy the life as an only dog. This is the reason why she only had one litter to our kennels. Sire of that litter was to be a dog from another renowned kennels, a black kleinspitz-changling Pienenpolun Cake of mrs. Kirsi Lappalainen. As a result of combining the breeding work of these two long-time breeders we had our Mintgarden's G-litter. Geryon was immediately the favourite from birth on, even though his siblings were very beautiful individuals as well. Brother Ganymedes has done his bit in the show rings, a fine dog. Sister Gaia ended up being of kleinspitz size. "Geryon" was never ugly, not even when mittels usually are just "four long legs and a long face". Even in that age he was amazingly balanced and beautiful creature. He had a fantastic show carreer, consisting of big wins in Finnish Winner Shows and European Winner Show. He also was placed in group.

"Geryon" has been an amazing stud dog. He has given his stamp to all of his offspring, one way or another. We have also safely lined (in-bred) back to him and have got nothing negative out of these pedigrees. You can see the Patella Statistics of "Geryon" above. What they prove is a healthy line and fantastic dog owners who have been active enough to get their dogs checked.

M. Geryon - 10-v. / 10-yr-old Photo: Katja Salminen

C.I.B FIN MVA SE MVA NO MVA PMV-01 / C.I.B Fi CH Se CH No CH NordW-01

Illo vom Hanauerland

18.5.1997 - 25.1.2012

Sukutaulu / Pedigree

"Illo" on merkittävin kantakoiramme mustien ja ruskeiden väriryhmästä. Se oli ensimmäinen ruskea mittelspitz Suomessa. Koko "Illon" ostaminen oli varsinaista sattumankauppaa. Minttu etsi silloin 2000-luvun taitteessa uutta verta Saksasta. Koiria oli vähän, internetin käyttö aluillaan, saksalaiset toimivat yhä telefaxin varassa. Eräänä päivänä faxi toi tiedon, että Saksan pentuvälityksessä oli aikuinen kodinvaihtajakoira. Ruskea. Minttu ei ollut koskaan nähnyt ruskeaa spitziä omin silmin, mutta ajatteli, että se on varmaan ihan hieno väri. Koirasta tuli kasvattajan kautta yksi näyttelyarvostelu - se oli ollut ainoassa näyttelyssään ROP. Koirasta tehtiin kaupat ns. "sika säkissä". Kulmalan Elina toi koiran maahan omalla Saksan reissullaan. Kaukopuhelu sieltä oli kaksijakoinen: koira on ihan hieno, mutta se oli niin likainen, että he olivat jo kertaalleen pesseet sen huoltoasemalla. Ja että se varmasti pitäisi pestä Suomessa pian uudelleen. "Kyllä siitä koira tulee, kun sen laittaa kuntoon", Elina sanoi. Kun "Illo" pääsi lentokoneen kyydissä Ouluun saakka, siitä alkoi pitkä projekti. Koira ei ollut saanut kovin hyvää kasvatusta kahden ensimmäisen elinvuotensa aikana, joten se piti sekä opettaa sisäsiistiksi että vieraiden kanssa toimimiseen. Huippukoiran ensimmäinen näyttelyvuosi piti sisällään niin EVAa, "sileitä ykkösiä" kuin rotukehän voittoja. "Illosta" sukeutui hieno koira. Se on edelleen yksi parhaista koirista, jonka Minttu on omin silmin nähnyt ja vielä 14-vuotiaanakin se liikkui upeasti - paremmin kuin moni nuorempi koira kehissä siihen aikaan.

"Illo" on ollut upea periyttäjä. Sen leima on kaikissa sen jälkeläisissä. Lisäksi sen luonnetestatut jälkeläiset ovat saaneet huikeita pisteitä. "Illolaisuus" on rodun sisällä käsite. Koiran oma terveys oli aina hyvä, mutta ensimmäisessä silmäpeilauksessa sillä todettiin MRD. Silloin eläinlääkärin kanssa asiaa kovasti pohdittiin ja todettiin, että koiraa voidaan harkiten käyttää jalostukseen. Näin toimittiin. Myöhemmissä silmäpeilauksissa muutoksia ei enää näkynyt. "Illon" kahdella jälkeläisellä on todettu MRD. Kuitenkaan kun "Illoon" on linjattu takaisin, näitä ei ole tullut enempää ilmi. "Illon" kaikki tutkitut jälkeläiset ovat terveitä polvistaan.

 

Polvet
Tutkittu 9/18 50%
0 9 pentua 100%
1 0 pentua 0%
2 0 pentua 0%
3 0 pentua 0%
4 0 pentua 0%

 

"Illo" is the most influental stud dog we have had from the colour group black & brown. He was the first ever brown Mittel in Finland. The whole process of buying "Illo" was a lucky coincidence. Minttu was looking for new blood from Germany in the beginning of 21st century. Dogs were few and far between, the internet was only starting to emerge, the Germans were still very much into telefax communication. One day the fax delivered a note that there was a brown adult dog looking for a new home in Germany. Minttu had never seen a brown spitz live, but thought it must be a nice colour. There were only a couple of faxes more before the sale was done - only one critique from a show where the dog had been and had been BOB, no photos. Mrs. Elina Kulmala brought the dog on one of her trips to Germany. The long-distance call from there had both good and bad news: the dog was fine but so dirty that they had already washed the poor thing on one gas station. "I think you must wash him again in Finland", Elina said. "Otherwise he is a fine dog, once you get him sorted out." When "Illo" finally arrived to Oulu that was a start of a long process. The dog needed to be house-trained in the age of 2 yrs and to be taught how to deal with strange people. The first year in shows went from ups to downs: the judges all liked him very much, but sometimes Minttu was not able to handle him so that judges would have been able to examine him properly, so the results varied. In the end "Illo" became a fine show dog as well. He is still one of the best Mittels Minttu has ever seen and still in the age of 14 yrs he was moving better than most of the younger dogs on the circuit.

"Illo" has been an amazing stud dog. His stamp is visible in all of his offspring. In addition all his character tested boys and girls have got fabulous, high results.  "Illoism" is a well-known concept within the breed. The dog himself was always in good health, but in the first eye inspection the veterinarian discovered MRD. At that time we had long discussion with the vet on how we should deal with it. She was convinced we could use him in stud carefully and with a thought. And this we did. In the later eye examinations "Illo" didn't have any remarks. Two of "Illo's" offspring have MRD. How ever when we have lined (in-bred) back to "Illo", we haven't had any more of these. All of "Illo's" patella tested offspring is healthy.

Illo BIS1 mitteleiden ensimmäisessä epävirallisessa erikoisnäyttelyssä 2001 / Illo BIS1 in the first unofficial Speciality Show of Mittels in 2001